Wie is Bouw & Gezond? 

Bouw & Gezond is een dienstverlener op het gebied van gezondheid en veiligheid in de bouwnijverheid. Bouw & Gezond is opgericht door voormalige leden van het directieteam van ArboDuo, met als doelstelling het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie binnen de bouwnijverheid. De medewerkers hebben allen ruime ervaring in de sector en zijn in staat op maat diensten te verlenen, toegesneden op de bouwnijverheid. Bouw & Gezond is een door Arbouw erkende organisatie, die volledig bevoegd is het BGZ-pakket binnen de bouwnijverheid uit te voeren.
Producten
Bouw & Gezond levert de
volgende producten:

PAGO
Verplichte intredekeuring
Vrijwillig intrede-onderzoek
Arbeidsgezondheidskundig
onderzoek Jongeren
Arbospreekuur
Vervolgconsulten
Bedrijfs- of
werkplekonderzoek
Gericht periodiek onderzoek
(GPO)
Aanstellingskeuringen
Rijbewijskeuringen
Advies op gebied van leefstijl
Risico Inventarisatie en 
Evaluatie
Cursussen
Vaccinaties
Verzuimbegeleiding
en adviezen
Contactgegevens

Bouw & Gezond B.V.
   Molenvlietweg 2
   1432 GW Aalsmeer
   T.    0297 - 382320
   F.    0297 - 382321

   E.   info@bouwengezond.nl
   W.  www.bouwengezond.nl

   KvK-nr: 5097 5404
   BTW-nr: 823027302B01
   Bank: NL47RABO 0108912264

  
Twitter

Volg Bouw & Gezond op:

Nieuws Bouw & Gezond

     Nieuwsarchief

   

3 december 2013
Bouw steeds meer overtuigd van samenhang tussen leefstijl en gezondheid

Vitaal inzetbare werknemers dankzij een gezonde leefstijl. Steeds meer bedrijven in de bouw onderkennen het belang van een goede leefstijl voor de gezondheid, en willen die kennis overbrengen op hun werknemers.

Arts Ronald Hagenberg van Bouw & Gezond heeft over dit onderwerp eerder dit jaar  een gemakkelijk leesbare brochure geschreven. Sinds het verschijnen is deze brochure al door vele bedrijven  aangevraagd, blijkbaar wordt de brochure gezien als een bruikbaar hulpmiddel. Ook de vakpers heeft de brochure en haar auteur ontdekt. In de SchildersVakkrant  van 22 november 2013 staat bijvoorbeeld een interview, waarin Hagenberg toelicht hoe bouwwerkgevers hun werknemers kunnen adviseren over een gezonde levensstijl. Vanzelfsprekend beschikt ook Bouw & Gezond over alle bouwspeficieke kennis en expertise over gezond leven.U kunt de brochure nog steeds aanvragen bij Bouw & Gezond. Bel naar 0297 – 382320 of mail naar info@bouwengezond.nl.4 oktober 2013
Arbeid, gezondheid en veiligheid in de bouw in 2012 

Het Bedrijfstakverslag Bouw ten aanzien van arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012
is verschenen. Klik hier of op de afbeelding om het rapport te openen. Vragen? Bel Bouw & Gezond op 0297 – 382320.

16 september 2013
Online keuringen inplannen bij Bouw & Gezond

Bouw & Gezond voert voor haar klanten onder andere periodieke medische keuringen van werknemers uit. Om het zowel de werkgevers als de werknemers gemakkelijker te maken biedt Bouw & Gezond een online service voor het plannen van keuringen aan.De klanten van Bouw & Gezond kunnen deze keuringen voor hun medewerkers nu zelf online plannen, waardoor tijdstip en locatie van de keuring optimaal kunnen worden afgestemd op de werkzaamheden van de werknemers. Ook kan er voor worden gekozen om werknemers zélf hun keuring in te laten plannen via het systeem van Bouw & Gezond. Werknemer én P&O hebben op deze manier online inzicht in de gemaakte afspraken.  Voorafgaand aan de keuring kan de werknemer thuis de bijbehorende vragenlijst(en) invullen. De informatie uit de antwoorden is daarmee direct beschikbaar voor de arts. Uitslagen van keuringen komen online beschikbaar voor de werknemer. Hierdoor heeft de werknemer ook inzicht in het verloop en de resultaten van eerdere keuringen. Bouw & Gezond zorgt er uiteraard voor dat de toegang tot functionaliteit en gegevens strikt gereguleerd wordt door een autorisatiestructuur, waardoor de privacy gewaarborgd is. Het systeem waar Bouw & Gezond mee werkt is Adapt® van FIQAS Software B.V..  

 

De HRM-afdeling van Van Hattem & Blankevoort is enthousiast over de extra online dienstverlening van Bouw & Gezond. “Wij kunnen het plannen van keuringen nu zelf sturen, en als we willen kunnen we de verantwoordelijkheid voor een groot deel zelfs bij onze werknemers neerleggen. Die weten tenslotte zelf het beste wanneer een keuring in hun agenda past. Heel plezierig dat we dit met het mooie systeem van Bouw & Gezond allemaal kunnen.”

Meer weten over de (online) dienstverlening van Bouw & Gezond? Bel op 0297 - 382320 of mail naar info@bouwengezond.nl23 augustus 2013
Bouw & Gezond in actie bij Mourik Groot Ammers

Het is altijd leuk als je jezelf als bedrijf tegenkomt in een artikel over een van de Nederlandse wereldspelers in de bouwwereld. En al helemaal als dat bedrijf, bouw- grondverzet en infrabedrijf Mourik uit Groot-Ammers, zijn medische keuringen en fitheidstesten door jou laat uitvoeren in het kader van de preventie en het zo lang mogelijk fit en gezond houden van de waardevolle oudere werknemers. Klik hier voor het volledige artikel, dat is verschenen in Cobouw (25 juni 2013).

 Bouw en Gezond in actie bij Mourik Groot-Ammers
Bedrijfsarts Kees Eckhardt en doktersassistente Annelies van Noordenne bezig met inspanningstest bij Mourik

Meer weten over medische keuringen en fitheidstesten van Bouw & Gezond: bel naar 0297 – 382320 of stuur een mail naar info@bouwengezond.nl


 

 

 Mensen maken het verschil
   
Aanpak
Binnen de bouwnijverheid is een forse reductie op het gebied van verzuim gerealiseerd door afspraken te maken op het gebied van organisatie en techniek, respectievelijk verzuimprotocollen, interne bedrijfsafspraken en technische hulpmiddelen. In veel gevallen is het verzuimpercentage hierdoor gedaald van 10% naar 5%.

lees meer ...